Som «vanlig» lovet politikerne gratis tannlege i valgkampen før stortingsvalget i år. Som «vanlig» har dette valgflesket forsvunnet etter valget, og dukker nok ikke opp før neste valgkamp.
«Løftene» koker ned til at grupper på 21-22 åringer muligens skal få gratis tannbehandling. Vi får se om den offentlige tannhelsetjenesten klarer å rekruttere nok tannleger til dette. I mellomtida er det en gruppe som allerede er lovet gratis tannpleie, men som ikke får det fordi den skal prioriteres etter skolebarn, 19-20-åringer og psykisk utviklingshemmede. Først når disse kan få et godt nok tilbud, kan denne gruppen, få sin tannbehandling. Jeg tenker på eldre og uføre både i og utenfor institusjoner. Få trenger mer behandling enn disse. Bra tenner er veldig viktig for å kunne spise mat foruten å kunne snakke skikkelig. Dessuten får de eldre komplekser når de har dårlige tenner.

HELFO

Men la oss se på dem som har muligheter for å få hjelp:
Tannkjøttbetennelse (marginal periodontitt) rammer rundt 10-15% av alle nordmenn, og er den vanligste årsaken til at tenner løsner og faller ut i voksen alder. Her er trygden (HELFO) generøs, og støtter opp mot halvparten av behandlingen også dersom du må ha nye tenner som er mistet på grunn av periodontitt. Det finnes noen begrensninger som man må være byråkrat for å forstå bakgrunnen for. La oss si at du mister en tann på grunn av periodontitt. Da må tannlegen for eksempel lage en bro der vi bruker tennene ved siden av den mistede til feste for broen. Da får du bare støtte for broleddet som henger i «løse luften» der tanna var mistet, og ingenting for tennene broen måtte festes til. Totalt bli dette gjerne tredjeparten av det broen koster.
I dag er det mange som får frikort på trygden. Dette er det viktig å si fra om når du kommer til tannklinikken. Dette vil gi deg mer støtte ved tannkjøtts- og kirurgisk behandling.
Veldig mange eldre får gjerne medisiner som gir dem munntørrhet. Da blir kvaliteten på spyttet dårligere, og tennene blir mer utsatt for tannråte, eller at festet til tannproteser blir dårligere. Lider du av dette, vil trygden kunne støtte, men vilkåret er at munntørrheten har vart minst ett år, og at du tar en spyttest som viser at du er under verdiene HELFO anser som munntørrhet. I praksis kan dette være vanskelig å vise, og ofte ønsker vi ikke å utsette behandling i ett år heller. En hjelp kan være å få en legeerklæring som viser at du har brukt medisiner som gir munntørrhet.
Videre er det enkelte former for slitasje på tennene som kan gi rett til støtte til tannbehandling. Tannslitasje på grunn av tanngnissing er ett eksempel. Videre syreskader etter svangerskap, der man plages med sure oppstøt. Bulimi kan også gi rett til støtte, men her er det strenge krav på dokumentasjon gjennom legeerklæring.
Det finnes også enkelte sjeldnere tilstander der du kan ha rett på støtte fra HELFO som tannskader (også yrkesskader), tannbehandling før du starter medisinsk behandling (som ved kreft), i tilfeller der du har helt eller delvis tanntap uten tenner i underkjeven og personer som har varig sykdom, eller har varig nedsatt funksjonsevne.

Mindre kjente bistandsordninger

De fleste er ikke klar over at de har forsikringer som dekker skader i tenner og munn. Skjer skaden i hjemmet (innenfor egen hageport), kan innboforsikringen dekke skader. Eksempler her kan være hvis man faller i dusjen og skader tenner, eller hvis man feller et tre i hagen, og får treet over seg med skade av tenner som følge, kan innboforsikringen dekke også dette. Man må få fylt ut en tannlegeerklæring. Erklæringen dekker deler av beløpet som HELFO ikke dekker.
Det samme gjelder reiseforsikringer, som skal gjelde utenfor egen hageport/utgangsdør. Faller du fra sykkel og skader tenner, kan denne forsikringen dekke deler av beløpet som HELFO ikke dekker.

Tannlegeforsikring

Dette har blitt mer populært de senere år, og er gjerne innbakt som medlemsfordel for eksempel i LO, YS og NITO. Dersom du sjekker ut denne muligheten, er det viktig å skjønne at forsikringsselskapene vet hva de holder på med. I praksis betyr dette at dem som ikke har behov for å benytte forsikringen, betaler for dem som har større behov for tannbehandling. Hvis du vet at du vil få behov for en dyr tannbehandling, er det ikke bare å kontakte et tannlegeforsikringsselskap, og tegne en forsikring.
En tannforsikring / tannhelseforsikring skal dekke uforutsette utgifter til tannbehandling. Før du kan kjøpe en slik forsikring må tennene være i orden. Du kan altså ikke kjøpe en slik forsikring når du vet at du har noe som må fikses med tennene. For eksempel at du må sette inn en krone før du kjøper forsikringen, vil ikke denne dekke det. Du må gå til årlig tannlegekontroll som du betaler selv. Det er også karensdager (normalt 30) fra du tegner forsikringen til du kan få dekning fra selskapet. Forsikringen kan normalt bare kjøpes av personer mellom 18 og 69 år, og det er bare visse maksimumsbeløp som dekkes.

Voldsofre

Det finnes ordninger fra det offentlige for dem som har vært utsatt for vold. Dette administreres gjennom Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Det er visse krav som å oppfylles – blant anna at forholdet må være meldt til politiet. Dette er det dessverre endel som «glemmer».

(Av tannlege Reinert Amundsen, Høybråten Tannklinikk AS
Oppdatert 9. november 2021)